ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขตเลือกตั้งที่ 1

  • 9 ตุลาคม 2566
  • อ่าน 141 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขตเลือกตั้งที่ 1
ประกอบด้วย บ้านแม่คือ หมู่ที่ 1 บ้านแม่คือ หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 3 และบ้านสันต้นแหนใต้ หมู่ที่ 5 บางส่วน (ด้านทิศตะวันออกของถนนจนถึงซอย 5)
เขตเลือกตั้งที่ 1 จะเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 2 คน
วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
หมายเลข 1 นายประเสริฐ บุญมา
หมายเลข 2 นายทวีสิน มูลเทพ
หมายเลข 3 นางจันทร์เพ็ญ ไชยเทพ
หมายเลข 4 นายชิดษณุพงค์ จอยศิริ
หมายเลข 5 นางสุพิศ พัฒนรังสฤษฏ์
หมายเลข 6 นางสาววิจิตรา เชิดฟ้อนแชร์หน้านี้: