ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขตเลือกตั้งที่ 2

  • 9 ตุลาคม 2566
  • อ่าน 121 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขตเลือกตั้งที่ 2
ประกอบด้วย บ้านป่าบง หมู่ที่ 4 บ้านป่าเสร้าหนองงู หมู่ที่ 6 และบ้านสันต้นแหนใต้ หมู่ที่ 5 บางส่วน (ด้านทิศตะวันตกของถนนจนถึงปากทางเข้าหมู่บ้าน)
เขตเลือกตั้งที่ 2 จะเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 4 คน
วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
หมายเลข 1 นายอนันต์ คำปวน
หมายเลข 2 นางจิตรา สุจารี
หมายเลข 3 นายประกายเพชร ดวงพระเนตร
หมายเลข 4 นางสาวชไมพร แสงตาล
หมายเลข 5 นางสาววรกมล ไชยกัน
หมายเลข 6 นายมนูญ จิตสุภา
หมายเลข 7 นางเครือวัลย์ ลาดสมแชร์หน้านี้: