ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


informationหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดูแล้ว(ครั้ง)
1 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566 484 KB. 4
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 4.04 MB. 7
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษลงวินัย 886 KB. 5
4 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 3.61 MB. 4
5 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน 2563 3.61 MB. 4
6 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน 2562 971 KB. 4
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 2562 1.52 MB. 4
8 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 709 KB. 5
9 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน 2561 3.61 MB. 5
10 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่คือ 141 KB. 6


แชร์หน้านี้: