ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นางศรีไว ยะจา

ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร 086-188-1103

นางสาวสมบูรณ์ ชูยกปิ่น

รองประธานสภาเทศบาล

นายกฤตภัส ไชยขัน

เลขานุการสภาเทศบาล

เขต 1

นายจรัญ กิจสุภา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1 087-183-6018

นายบุญมี ไชยเทพ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1
064-092-6482

นายนพพร สิงห์เรือง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1
099-849-8906

นางศรีไว ยะจา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1
086-188-1103

นางจันทร์เพ็ญ ไชยเทพ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1

นายชิดษณุพงค์ จอยศิริ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1

เขต 2

นายกฤตพัส ไชยขัน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2

นางสาวสมบูรณ์ ชูยกปิ่น

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2

นายประกายเพชร ดวงพระเนตร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1

นายอนันต์ คำปวน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2

นายมนูญ กิจสุภา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2

นางสาวชไมพร แสงตาล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2


แชร์ให้เพื่อน: