ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


structureคณะผู้บริหารเทศบาล

คณะผู้บริหารเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
081-5686072

นายจำนง วรรณา

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
087-1894801

นางผ่องศรี ชัยรุ่งเรือง

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
064-2404635

นายจตุพรพงค์ สุทธิคำ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
084-6133804

นายเกษม เสวียง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
081-0316740


แชร์ให้เพื่อน: