ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


complaintแจ้งเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์

แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ถึงเทศบาลตำบลแม่คือ ได้โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มข้างล่างนี้
ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่คือโดยตรง และข้อมูลดังกล่าวจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ