ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลตำบลแม่คือ ขอเชิญชวนตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี ซี ฟรี! แก่ประชาชนที่อายุ 31 ปีขึ้นไปและ 5 ประชากรกลุ่มเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ HIV/เอดส์ ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย บุคลากรสาธารณสุขและผู้ต้องขัง สามารถเข้ารับการตรวจได้ ณ โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมโคร

  • 5 ตุลาคม 2566
  • อ่าน 76 ครั้งแชร์หน้านี้: