ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ห้ามผู้ใด จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเทศบาลตำบลแม่คือ

  • 28 ตุลาคม 2566
  • อ่าน 79 ครั้ง

***ประชาสัมพันธ์ห้ามผู้ใด  จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเทศบาลตำบลแม่คือ****
ตามที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 1 และ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566  เวลา 08.00 น. ? 17.00 น. เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 123 จึงห้ามมิให้ผู้ใดขาย  จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง (เขตเทศบาลตำบลแม่คือ)
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. จนถึง วันที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น.
บทลงโทษ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับแชร์หน้านี้: