ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

กิจกรรมมุทิตาจิตพนักงานเทศบาลและพนักงานครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

  • 23 กันยายน 2566
  • อ่าน 114 ครั้ง

วันที่ 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลแม่คือ ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิตพนักงานเทศบาลและพนักงานครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ ที่เกษียณอายุราชการ โดยมีนายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้
1. นายวิศิษฐ์  ตุ่มศิริ นักวิชาการเกษตร อายุราชการ 18 ปี
2. นางบัดผัด จูยกปิ่น ครู ค.ศ.1 ศพด.เทศบาลตำบลแม่คือ อายุราชการ 8 ปี

ภายในงานได้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีกับข้าราชการทั้งสองท่านที่ทำงานสร้างคุณประโยชน์แก่เทศบาลตำบลแม่คือมาโดยตลอด

*การบันทึกภาพนิ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่คือเท่านั้น 
(ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)
แชร์หน้านี้: