ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

กิจกรรมผู้สูงอายุตำบลแม่คือและพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลแม่คือ

  • 23 กันยายน 2566
  • อ่าน 139 ครั้ง

วันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่คือ โดยนางวรางคณา เผ่าวงศา ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่คือ ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่คือ จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งปี 2566 ที่ครบตามเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีนายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่คือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือได้เข้าร่วมกิจกรรมและพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนกว่าร้อยท่าน

กิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากนางศรีไว ยะจา ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คือ และนางสาวสมบูรณ์ ชูยกปิ่น รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรด้วย  นอกจากนี้ยังมีการแสดงฟ้อนรำ และรำวงจากกลุ่มผู้สูงอายุ การนำการละเล่นที่สนุกสนานเพลิดเพลินจากอาจารย์เหรียญทอง และอาจารย์ประวัติ คำยอง อีกด้วย

*การบันทึกภาพนิ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่คือเท่านั้น 
(ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)
แชร์หน้านี้: