ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567

  • 28 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 18 ครั้ง

วันที่ 26 มิถุนายน 2567

    เทศบาลตำบลแม่คือ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567 นำโดยนายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.บ้านสันต้นแหน พร้อมอสม. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่คือวิทยา และพนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยอันตรายของยาเสพติด ต่อต้านยาเสพติดทุกชนิด ภายใต้กรอบแนวคิด รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา และพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดและแสดงออกถึงพลังในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ เทศบาลตำบลแม่คือ

*การบันทึกภาพนิ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่คือเท่านั้น
(ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)แชร์หน้านี้: