ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรูปแบบบริการ (Sevice Model) เชิงนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโรโลยีดิจิทัล

  • 21 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 12 ครั้ง

ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรูปแบบบริการ (Sevice Model) เชิงนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโรโลยีดิจิทัล

สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและ/หรือโรคความดันโลหิตสูง โดยสามารถหาข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ เว็บไซต์ "กองโรคไม่ติดต่อ"

https://drive.google.com/file/d/1XFReSpVoiQTV92vAuR4tyu2eXDGywA1B/view



แชร์หน้านี้: