ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  • 27 พฤษภาคม 2567
  • อ่าน 23 ครั้ง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น.

     นายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ พนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ พนักงานครู ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องใน ?โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์เพื่อมอบให้ทุกจังหวัด? เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาค ส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ และเพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ นำมอบให้แก่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลแม่คือ คือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่คือ

*การบันทึกภาพนิ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่คือเท่านั้น
(ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)แชร์หน้านี้: