ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลแม่คือ ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 4 ลุ่มน้ำปิง โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน

  • 21 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 76 ครั้ง

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชน สามารถดาวน์โหลด ได้จาก QR Code ท้ายประกาศแชร์หน้านี้: