ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ทศบาลตำบลแม่คือ ประชาสัมพันธ์ อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2555 เรื่อง การออกหนังสือรับรองการสร้างภูมิคุ้มกันโรค

  • 20 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 101 ครั้งแชร์หน้านี้: