ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลแม่คือ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Clean Air Without Border เชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการความร่วมมือไทย-ลาว สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทยและลาว

  • 4 ตุลาคม 2566
  • อ่าน 41 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่คือ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Clean Air Without Border เชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการความร่วมมือไทย-ลาว สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทยและลาว ผู้สมัครต้องรวมทีมโดยมีสมาชิก 3 คนจากอย่างน้อย 2 ภาคส่วน เช่น ภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาควิชาการ เป็นต้น รางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท
หมายเหตุ: ผู้สมัครต้องมาจากจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน และสามารถเข้าร่วมเป็นภาษาไทยได้ / ต้องมีเยาวชนเป็นสมาชิกอย่างน้อย 1 คน (อายุ 15 ? 30 ปี)แชร์หน้านี้: