เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 262 คน
สถิติเดือนนี้ 11514 คน
สถิติปีนี้ 11514 คน
สถิติทั้งหมด 1640776 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวนไม่น้อยกว่า 69.04 ตัน <10/09/57>
579_611_CCF10092557_0000_3.pdf (146 KB.)เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัยเพิ่มความเสียดทานของผิวทาง โดยวิธีฉาบผิวลาดยางแบบพาราสเลอรี่ซิล <09/09/57>
578_610_CCF10092557_0000.pdf (97 KB.)ประกาศเทศบาลตำบอลแม่คือ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย เพื่อความเสียดทานของผิวทางโดยวิธีฉาบผิวลาดยาง แบบพาราสเลอรี่ซิล หมู่ที่6 บ้านป่าเสร้าหนองงู ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <05/09/57>
574_606_CCF05092557_0000.pdf (320 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต <18/08/57>
568_601_1CCF18082557.pdf (113 KB.)
568_602_CCF18082557_0001.pdf (306 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต <18/08/57>

ด้วยเทศบาลตำบลแม่คือ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีสจำนวนไม่น้อยกว่า ๖๙.๐๔ ตัน ราคากลางของพัสดุสอบราคาซื้อครั้งนี้ ๑๘๕,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ567_600_CCF18082557.pdf (240 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com