เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 56 คน
สถิติเดือนนี้ 4683 คน
สถิติปีนี้ 134098 คน
สถิติทั้งหมด 1142665 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
กองคลัง
 
นายไชยยศ ศักดิ์ศรีศิริสกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
นางสาวอรวรรณ ตันหล้า
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
นางสุภลักษณ์ ชัยศิริ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวสุดธิดา ปันศิริ
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
นางสุชาดา บุญรัตนาภิรมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนันทนา จักรแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพัชรินทร์ ถาปินตา
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวพิมพกานต์ ขาวสวย
พนักงานจ้างเหมา

  
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com