เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 23 คน
สถิติวันนี้ 305 คน
สถิติเดือนนี้ 8630 คน
สถิติปีนี้ 86757 คน
สถิติทั้งหมด 1095324 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอยสะเก็ด  

1. ทต.  เชิงดอย       โทร. 053-495220
2. ทต.  ลวงเหนือ      โทร. 053-866077
3. ทต.  สันปูเลย       โทร. 053-868157
4. ทต.  แม่โป่ง        โทร. 053-840775
5. ทต.  ป่าเมี่ยง        โทร. 053-389164
6. ทต.  แม่ฮ้อยเงิน      โทร. 053-840788
7. อบต. ตลาดขวัญ      โทร. 053-291004
8. ทต.  ป่าป้อง         โทร. 053-291106
9. ทต.  สำราญราษฎร์    โทร. 053-939064
10. อบต.  เทพเสด็จ     โทร. 053-229328
11. ทต.  ตลาดใหญ่     โทร. 053-840063
12. ทต. สง่าบ้าน        โทร. 053-291347

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด    โทร. 053-495782 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com