เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 46 คน
สถิติเดือนนี้ 4673 คน
สถิติปีนี้ 134088 คน
สถิติทั้งหมด 1142655 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
 

งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2551 72_157_account51.xls (198 KB.)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2552 72_337_account52.xls (207 KB.)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2553 72_338_account53.xls (325 KB.)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2554 72_388_account 54.xls (277 KB.)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2555 72_501_account 55.xls (309 KB.)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2556 72_588_account56.xlsx (234 KB.)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2557 72_795_account 57.xlsx (259 KB.)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 72_796_account 58.xlsx (107 KB.)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2559 72_800_account 59.xlsx (249 KB.)


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com