เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 44 คน
สถิติเดือนนี้ 4671 คน
สถิติปีนี้ 134086 คน
สถิติทั้งหมด 1142653 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
 
นางศรีไว ยะจา
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
นายเสถียร ทาเขียว
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
นางผ่องศรี ชัยรุ่งเรือง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
นายจรัญ กิจสุภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1
นายรัส อุเต็น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1
นายบุญมี ไชยเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1
นายทวีสิน มูลเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1
นายมงคล ถาปินตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2
นายประเสริฐ บุญมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2
นางสาวสมบูรณ์ ชูยกปิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2
นายนนทวัฒน์ วรรณนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2
นายธีรศานต์ เดชปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2

  
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com